Υγρό γυαλιστικό καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες

BRITE SUPER 5_10LT
Υγρό γυαλιστικό καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες

Εμποδέζει την επικάθηση ρύπων μετά τον καθαρισμό και διατηρεί γυαλισμένες τις επιφάνειες.

Ξαναδίνει τη χαμένεη λάμψη στις επιφάνειες της κουζίνας.

Συσκευασία : 6 τεμ.

Περιγραφή

BRITE SUPER 5_10LT
Υγρό γυαλιστικό καθαριστικό για ανοξείδωτες επιφάνειες

Εμποδέζει την επικάθηση ρύπων μετά τον καθαρισμό και διατηρεί γυαλισμένες τις επιφάνειες.

Ξαναδίνει τη χαμένεη λάμψη στις επιφάνειες της κουζίνας.

Συσκευασία : 6 τεμ.