Στεγνωτικό Υγρό Πλυντηρίου πιάτων – ποτηριών

Στεγνωτικό Υγρό Πλυντηρίου πιάτων – ποτηριών (Μέτρια- Σκληρά Νερά)
Συμπυκνωμένο όξινο διάλυμα πιάτων – ποτηριών για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.

Περιγραφή

Στεγνωτικό Υγρό Πλυντηρίου πιάτων – ποτηριών (Μέτρια- Σκληρά Νερά)
Συμπυκνωμένο όξινο διάλυμα πιάτων – ποτηριών για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.