Καθαριαστικό Απολιπαντικό υγρό

Καθαριαστικό Απολιπαντικό υγρό

Ισχυρό,συμπυκνωμένο λιποκαθαριστικό προϊόν, αποτελεσματικό σε κάθε είδους βρωμιά.

Περιγραφή

Καθαριαστικό Απολιπαντικό υγρό

Ισχυρό,συμπυκνωμένο λιποκαθαριστικό προϊόν, αποτελεσματικό σε κάθε είδους βρωμιά.