Απορρυπαντικό Υγρό Πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών (Πολύ Σκληρά Νέρά)

Απορρυπαντικό Υγρό Πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών (Μέτρια – Σκληρά Νερά)

Συμπυκνωμένο αλκαλικό απορρυπαντικό πιάτων – ποτηριών για χρήση σε όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.

L-DE-L 5_10_20LT

 

Περιγραφή

L-DE-L  5_10_20LT

Απορρυπαντικό Υγρό Πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών (Μέτρια – Σκληρά Νερά)

Συμπυκνωμένο αλκαλικό απορρυπαντικό πιάτων – ποτηριών για χρήση σε όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια.